Fodor Gábor Antal

Esztétikus dokumentumok Worddel

1. Dokumentumkészítési alapelvek 7
1.1. Tipográfiai tervezés 7
1.2. A betűtípusok 8
1.3. A megfelelő betűtípus kiválasztásának szempontjai 13
1.4. Egyéb tipográfiai jellemzők 21
1.5. Egyéb szövegrendezési elvek 27

2. A hatáskeltés eszközei 31
2.1. A tipográfiai terv tengelye 31
2.2. Arányosság 32
2.3. Folthatás 34
2.4. Ismétlődés, ritmus 35
2.5. Ellentét, kontraszt 36
2.6. Relatív nagyság 37
2.7. Mértani és optikai közép 38

3. A Word hatáskeltési lehetőségei 39
3.1. Szövegdoboz 39
3.2. A szöveg körbefuttatása 41
3.3. Táblázatba rendezés 44
3.4. Képek beillesztése, formázása, háttérbe hozása 45
3.5. Szegély és mintázat 50
3.6. Elválasztó vonal 52
3.7. Egyszerű alakzatok, WordArt objektumok 53
3.8. A grafikus objektumok csoportosítása 54

4. Mintafeladatok I. 55

5. Hivatalos dokumentumok 71
5.1. Általános szempontok 71
5.2. Levelezés 71
5.3. Ügyviteli dokumentumok 77
5.4. Önéletrajz 81

6. Diplomamunka, házi dolgozat 93
6.1. Oldalpárok kialakítása 93
6.2. Margóviszonyok 95
6.3. Fejezetekre bontás 96
6.4. Fattyúsorok 96
6.5. Sortávolság, betűnagyság beállítása 97
6.6. Élőfej, élőláb 98
6.7. Kiemelések a szövegben 98
6.8. Illusztrációk elhelyezése 99
6.9. Táblázatok 101
6.10. Felsorolás és számozás 102
6.11. Stílusok 104
6.12. Tartalomjegyzék 106
6.13. Irodalomjegyzék 106
6.14. Mellékletek jegyzéke 107
6.15. A dolgozat címlapja 107

7. Marketing jellegű dokumentumok 109
7.1. Plakátok 110
7.2. A hirdetés 112
7.3. A szórólap 113
7.4. A meghívó 118
7.5. A céges papír 122
7.6. A névjegy 124
7.7. Oklevél, emléklap 126
7.8. Egyéb nyomtatványok 130
7.9. Csináld magad?! 132

8. Mintafeladatok II. 133

9. A könyv 153
9.1 Elektronikus szövegfeldolgozás 153
9.2. A könyvek fajtái 155
9.3. A könyv alakja 156
9.4. A könyv szerkezete 157
9.5. Betűtípusok, betűnagyság 157
9.6. Szedéstükör 158
9.7. A címnegyedív részei 159
9.8. Fő szövegrész 161
9.9. A könyv járulékos részei 162

10. Újság jellegű nyomtatványok 163
10.1. Alapelvek 163
10.2. Az oldalak alakja 164
10.3. Hasábok 164
10.4. Keret, kép elhelyezése 165
10.5. Egységes arculat kialakítása 166
10.6. Az olvasási rend 167
10.7. Élőfej és élőláb 169
10.8. Címek elhelyezése 170
10.9. Tördelés 172

Tartalomjegyzék 175