Bódy Bence

Az SQL példákon keresztül

Tartalomjegyzék / 5
Előszó / 7
Bevezetés / 9
A modellezendő valóság / 13
Adatmodellezés / 14
Az adatbázis bemutatása / 24
Kidolgozott feladatok / 28

1. ÉS feltétel / 35
2. VAGY feltétel / 38
3. A logikai műveletek sorrendje / 41
4. A feltétel tagadása / 44
5. Egyszerű lekérdezések egy táblából / 46
6. Paraméteres lekérdezés / 54
7. Táblák összekapcsolása, direktszorzat / 56
8. Beágyazott SELECT utasítás / 62
9. Csoportok kiválogatása / 67
10. Maximumkeresés / 74
11. Csoportonkénti maximum keresése / 83
12. Adatbázisbeli megszorítások ellenőrzése / 87
13. Két szempont szerinti csoportosítás / 90
14. Az eredménytáblát szűkítő feltételek / 92
15. N : M viszonyú táblák összekapcsolása / 96
16. Legyártható-e egy termék? / 98
17. Adott időintervallumban megrendelt, illetve meg nem rendelt termékek / 105
18. Egy adott termékcsoportot megrendelt megrendelések listája / 110
19. Az ALL, ANY és EXISTS predikátum összehasonlítása / 113
20. Csoportokba sorolás külső feltételek szerint / 119
21. Sávosan adott kedvezmény / 125
22. Az eredménytábla sorainak sorszámozása / 134
23. Előre meghatározott sorú táblázat készítése / 137
24. Számítások a SELECT utasítás mezőlistájában / 141
25. Azonos anyagokból felépülő termékpárok kikeresése / 147
26. Különböző szerkezetű sorokból álló lista / 159
27. Összegfokozatos lista / 162
28. Külső ciklusváltozó szerinti válogatás / 168
29. Hiányzó értékek megkeresése folytonos és nem folytonos mezőértékekből / 170
30. Az árak változásának követése / 179
 

Gyakorló feladatok / 187
Access függvények / 189