Vermes Miklós

Fizika I.

Statika
1. Az erő, erők összegezése 7
2. Gyakorló feladatok a paralelogrammatételhez 9
3. Több erő összegezése 11
4. Erő felbontása összetevőkre 13
5. Merev testre ható erők összegezése 15
6. Párhuzamos egyirányú erők összegezése 17
7. A súlypont 19
8. Ellentétesen párhuzamos erők összegezése 21

Kinematika
1. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás 22
2. A szabadesés útszabálya 24
3. Az esés sebességszabálya 25
4. Az esés gyorsulása 27
5. Gyakorló feladatok 29
6. Az egyenletesen gyorsuló mozgás 30
7. Gyakorló feladatok 32
8. Gyakorló feladatok (folytatás) 34

Dinamika
1. Newton I. törvénye 36
2. Newton II. törvénye 38
3. Gyakorló feladatok Newton II. törvényéhez 40
4. Gyakorló feladatok Newton II. törvényéhez (folytatás) 42
5. Az impulzus (lendület, mozgásmennyiség) 43
6. Newton III. törvénye 46
7. Newton III. törvénye impulzussal kifejezve 48
8. Gyakorló feladatok Newton III. törvényéhez 50
9. Gyakorló feladatok Newton III. törvényéhez (folytatás) 52
10. A rakéta 54

Energia
1. A munka 57
2. Munkavégzés rugalmas erő esetén 59
3. Az energia 61
4. A mechanikai energia megmaradásának törvénye 63
5. Gyakorló feladatok a mechanikai energiamegmaradás törvényéhez 65
6. A teljesítmény 67
7. Gyakorló feladatok a teljesítményhez 68
8. A rugalmatlan ütközés 69
9. A rugalmas ütközés 70
10. A súrlódás 72
11. Gyakorló feladatok a súrlódásra 74
12. Gyakorló feladatok a súrlódásra (folytatás) 76
13. A vízszintes hajítás 78
14. A ferde hajítás 80

A körmozgás
1. A körmozgás adatai 82
2. A körmozgást fenntartó erő 84
3. Gyakorló feladatok a körmozgásra 85
4. Gyakorló feladatok a körmozgáshoz (folytatás) 86
5. Forgó testek mozgási energiája 88
6. Gyakorló feladatok a forgó testek mozgási energiájára 90
7. Gyorsuló forgás 91
8. Gyakorló feladatok a gyorsuló forgáshoz 93

A gravitáció
1. A tömegvonzás 95
2. Gyakorló feladatok a gravitációhoz 97
3. A Föld tömege 98
4. Kepler törvényei 100
5. Űrhajózás 102

Rezgések és hullámok 
1. A harmonikus rezgés keletkezése 104
2. A harmonikus rezgés sebessége és gyorsulása 106
3. Gyakorló feladatok a harmonikus rezgőmozgásra 108
4. Az inga 109
5. A hullámmozgás 112
6. Hullámok találkozása (interferencia) 115
7. Állóhullámok 117
8. Állóhullámok (folytatás) 119
9. A hanghullám 121
10. A húr 123
11. A rezonancia 125
12. Hanglebegés 127

A szilárd testek viselkedése változatlan hőmérsékleten
1. A szilárd testek tulajdonságai 128
2. A rugalmas nyújtás törvénye 129
3. Feladatok a nyújtásról 131

A folyadékok viselkedése változatlan hőmérsékleten
1. A folyadékok tulajdonságai 133
2. A hidrosztatikai nyomás 134
3. Arkhimédész törvénye 136
4. Az úszás 138
5. Gyakorló feladatok 139
6. A felületi feszültség 140

A gázok viselkedése változatlan hőmérsékleten
1. A gázok tulajdonságai 143
2. A légköri levegő nyomása 146
3. A Boyle–Mariotte-törvény 148
4. Gyakorló feladatok Boyle–Mariotte törvényére 149
5. Gyakorló feladatok Boyle–Mariotte törvényére (folytatás) 151
6. A gázmolekulák repülési sebessége 152
7. A gázmolekulák mozgási energiája 154
8. Az egyes molekulák mozgási energiája 156
9. Folyadékok és gázok áramlása 157
10. A közegellenállás 159
11. A repülőgép 161

A szilárd testek viselkedése változó hőmérsékleten
1. A szilárd testek kiterjedése melegítéskor 163
2. Feladatok a hőkiterjedés köréből 165
3. A szilárd testek felmelegítéséhez szükséges energia 166

A folyadékok viselkedése változó hőmérsékleten
1. A folyadékok hőkiterjedése 168
2. A folyadékok felmelegítéséhez szükséges energia 169
3. Kalorimetriai feladatok 170

A gázok viselkedése változó hőmérsékleten 171
1. Gay-Lussac I. törvénye 171
2. Az abszolút hőmérséklet 173
3. Gay-Lussac II. törvénye 175
4. Gyakorló feladatok 177
5. A gázok energiájának függése a hőmérséklettől 179
6. A gázok energiájának függése a hőmérséklettől (folytatás) 181
7. A melegítés módjai: melegítés keveréssel 183
8. A melegítés módjai: melegítés munkavégzéssel 185
9. Az általános energiamegmaradási törvény 186
10. A hőtan I. főtétele 189
11. Gáz melegítése állandó térfogaton 191
12. Gáz melegítése állandó nyomáson 193
13. Az izotermális változás 195
14. Az adiabatikus változás 196
15. Hőerőgépek 197
16. A hőtan II. főtétele

Halmazállapot-változások
1. A párolgás 202
2. A tenziógörbe 204
3. A forrás 205
4. Feladatok a párolgásról 207
5. A párolgási hő 207
6. Feladatok a párolgási hőre 209
7. A kritikus állapot 209
8. Olvadás és fagyás 211
9. Az olvadási hő 213
10. Gyakorló feladatok 214