Farkas Csaba

Informatikai ismeretek az 5. évfolyam részére
(tankönyv)

A könyvet az Oktatási Hivatal KHF/7794-6/2010 engedélyszámmal  2015. augusztus 31-ig tankönyvvé nyilvánította.

Az "Informatikai ismeretek az 5. évfolyam részére" a 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 3.sz mellékletével kiadott "Kerettanterv az alapfokú nevelés-oktatás alapozó és fejlesztő szakaszára" felhasználásával készült. Az OM kerettanterv az 5. és 6. évfolyamon az informatika tananyagát egy egységben kezeli, ezért a tananyag két évfolyamra bontása az életkori sajátosságoknak megfelelően történt: a könyv az alapozó elméleti ismereteket, az alapvető alkalmazói ismereteket, valamint a játékosabban feldolgozható részeket (jelek, titkosírás stb.) tekinti át az 5. évfolyamon.

A könyv a szakmai ismereteket szoftverfüggetlen módon tárgyalja, a konkrét megvalósítások az egyes szoftverekben az ábrákhoz kapcsolódnak. Az ábrák párhuzamosan többféle program felhasználásával mutatják be az adott ismereteket, így a tanulók számára a könyv biztosítja a különböző szoftverek közötti átjárhatóságot. A könyvben egyaránt szerepelnek az iskolákban jelenleg elterjedt és a következő években várhatóan megjelenő programverziók is.
A könyv felhívja a tanulók figyelmét a szabályos géphasználatra, a hálózati együttműködés szabályaira és a számítógép használatának veszélyeire is. 

A könyv a számítógépes ismereteket kompetencia alapon közelíti meg.
A könyvben kiemelt szerepet kapnak a valós életből vett mintapéldák és feladatok, továbbá az ábrák megértését, az ismeretek rögzítését segítő kérdések. A tanuló az órán elsajátított ismeretek nagy részét (internet, kiviteli eszközök használata, stb.) a hétköznapokban azonnal és közvetlenül használni tudja.

Módszertanilag az egyéni és csoportmunkát helyezi előtérbe: a könyvben található feladatok zömében egyéni munkát igényelnek, de többször találkozunk olyan megoldásokkal, amelyben a tanulók kiscsoportos együttműködése szükséges.
Az ismeretek elsajátítását az életkornak megfelelően differenciált didaktikai eszköztárral segíti (képek, képernyőképek, példák, kérdések, gyakorló feladatok). A nyelvi és a vizuális kommunikáció összhangban van. A könyv többszintű kiemelést alkalmaz az anyag megfelelő tagolására, a lényeg különböző mélységű tárgyalására.




Részletek a könyvből:


Dokumentumok és segédanyagok pedagógusok részére:


A tankönyv mérete: B/5, terjedelme 92 oldal
(színes, kartonált, ragasztott)
Iskolai ár: 980 Ft (áfával)
Bolti ára: 1.260 Ft (áfával)
Raktári szám: JO-0105
ISBN: 978-615-5012-00-6