Árváné Doba Mária - Dr. Sebestyén Zoltánné:

Középiskolára előkészítő feladatok - Matematika

Ez a feladatgyűjtemény azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson a középiskolába készülő 8. osztályos tanulóknak és felkészítő tanáraiknak a felvételi vizsgákon való sikeres szerepléshez.

A kötet 14 fejezetre tagolódik. Az 1-12. fejezetekben témakörönként csoportosítottuk a megoldandó feladatokat, a 13.-ban különböző témakörökhöz tartozó vegyes feladatokat adtunk meg, a 14.-ben pedig az elmúlt évek feladatsoraiból válogattunk.

Fontosnak tartottuk, hogy a feladatok egy részénél, a tipikus és a nehezebb feladatok esetén a megoldások menetét is tartalmazza a feladatgyűjtemény, míg másoknál csak a végeredményeket közöljük.

A tematikus és az összefoglaló feladatsorok összeállításánál arra törekedtünk, hogy a középiskolai tanulmányok elsajátításához szükséges alapvető ismeretanyagon túlmutató, összetettebb gondolkodást igénylő feladatok is szerepeljenek.

Igyekeztünk megfelelni az új elvárásoknak, szem előtt tartottuk, hogy az oktatásban egyre nagyobb szerephez jutó témakörök – mint például a statisztika is – helyet kapjanak.


Részletek, feladatok a könyvből:


A könyv mérete: B/5, terjedelme 136 oldal.
Bolti ár: 1.680 Ft (áfával)
Iskolai ár: 987 Ft (áfával)
Raktári szám: JO-0511