Bán Anikó - Holczerné Burgetti Mónika

Biztosan sikerül?!

Felkészülés a 6 évfolyamos gimnáziumok felvételi vizsgájára
matematikából és magyarból

A Biztosan sikerül?! című kiadványunkkal elsősorban a hatévfolyamos gimnáziumba jelentkező diákok felkészüléséhez szeretnénk segítséget nyújtani. A feladatgyűjteményt azonban szakkörökre, tanórai differenciálásra és vetélkedőkre is egyaránt ajánljuk.

A kötet két tantárgy feladatsorait tartalmazza: matematika valamint magyar nyelv és irodalom. Mindkét tárgy feladatainak összeállításánál elsősorban az alapkészségekre, a logikus gondolkodásra építettünk, illetve ennek fejlesztést tűztük ki célul.

A feladatokat témakörönként csoportosítottuk. Mindkét tárgyhoz készítettünk azonban 5-5 vegyes feladatsort is, melyet próbatesztként lehet használni. Mivel a kötet tartalmazza a megoldásokat is, így egyaránt alkalmazható egyéni és a csoportos munkára.


Részletek a könyvből (PDF formátumban):


Tartalomjegyzék

Matematika
1. Számok, oszthatóság, 7
2. Műveletek racionális számokkal, 13
3. Szöveges feladatok, 23
4. Grafikonok, 28
5. Geometria, 33
6. Kombinatorika és logikai feladatok, 39
7. Rejtvények, játékok, 45
8. Feladatsorok, 51
Megoldások, 68

Magyar nyelv és irodalom
1. Szójátékok, 103
2. Nyelvtan-helyesírás-nyelvhelyesség, 113
3. Közmondások, szólások, 131
4. Szövegértéshez kapcsolódó feladatok, 137
5. Szövegalkotás, 161
6. Feladatsorok, 165
Megoldások, 185


A könyv mérete: B/5, terjedelme 216 oldal
Bolti ár: 1.995 Ft (áfával)
Iskolai ár: 1.395 Ft (áfával)
ISBN: 978-963-8700-5-6
Raktári szám: JO-0521